Купуя саясаты

Жеке маалыматтарды коргоо

Сиздин жеке маалыматтарыңызды коргоо үчүн, киргизүүдѳѳ, ѳткѳрүүдѳ же сиздин жеке маалыматтар менен иштѳѳдѳ бир катар чаралар киргизилген.

Сиздин жеке маалыматтарңызды үчүнчү жактарга берүү жана ачыкка чыгаруу

Сиздин жеке маалыматтарыңызды биз бир гана кийинки кажеттерде ачыкка чыгара алабыз: (а) мыйзамдын буйруктарына шайкештик камсыз кылууда жана биз жагынан соттук процесстердин талаптарын камсыз кылууда; (б) биздин укуктарды жана менчикти коргоодо; (в) ошондой эле коомдук коопсуздукту, биздин кызматкерлерибиздин жана сатып алуучуларга берилген тейлѳѳлѳрдүн жеке коопсуздугун камсыз кылуудагы кечиктирилгис чараларды кабыл алууда; Көрсөтүлүп жаткан кызматтардын сапатын жакшыртуу үчүн, бизге катто кылууда берилген жеке маалыматтарды, үчүнчү жак уюмдарга жана биз менен өнөктөштүктө болгон жактарга өткөрүлүп берилиши мүмкүн. Бул маалыматтарды жогоруда келтирилгенден башка кандайдыр бир максаттарда пайдалануу мүмкүн эмес болот. Сиз каттоо учурунда көрсөткѳн электрондук почта дареги, сиздин калтырган заявкаңыз боюнча билдирүү же кабарлама жѳнѳтүүгѳ, ошондой эле компанияда болуп жаткан ѳзгѳртүүлѳр жана окуяларды, жаңы товарлар жана кызматтар жөнүндө маанилүү маалымат болгондо кабарларды таратып жиберүү үчүн колдонулушу мүмкүн. Бул почталык кызматтардан баш тартуу каралган.

«cookie» файлдарын колдонуу

Колдонуучу веб-түйүнгѳ кирген болсо, анын компьютерение «cookie» файлы жазылат (пайдалануучу мындай файлдардын кабыл алуусуна уруксат берсе). Колдонуучу мурун веб-түйүнгѳ кирген болсо, «cookie» файлы компьютерден окулат. «cookie» файлдарынын колдонуу багыттарынын бири, алардын жардамы менен веб-түйүнгѳ кирүүчүлѳрдүн статистикасын аныктоо жеңил болгондугу. Бул маалымат кардарлар үчүн жиберген кандай маалымат, аларга абдан кызыктуу болушу мүмкүндүгүн аныктоого жардам берет. Бул маалыматтар жалпыланган түрдө топтолот жана эч качан колдонуучулардын жеке маалыматтары менен ара катышы жок.

Үчүнчү тараптар, анын ичинде Google компаниялары, интернет-сайттардын беттеринде биздин компаниянын жарнамаларын көрсөтѳт. Үчүнчү тараптар, анын ичинде Google компаниялары, «cookie» колдонушат, колдонуучулардын биздин веб-сайттарга жана веб-браузерлерге кызыгууларынын жана мурунку кирүүлѳрүнүн негизинде, жарнама кѳрсѳтүшѳт. Колдонуучулар Google компанияларына «cookie» колдонууга тыюу сала алат. Ал үчүн, Google компаниясынын атайын барагына, бул дарек боюнча кирүү керек: http://www.google.com/privacy/ads/

Купуяны сактоо жѳнүндѳ арыздагы ѳзгѳрүүлѳр

Купуяны сактоо жѳнүндѳ арызды мезгил-мезгили менен жаңылап туруу божомол. Документтин башында көрсөтүлгөн, мурунку жаңыртуунун датасы өзгөрүп турат. Арызда өзгөртүүлөрдү киргизүү жөнүндө билдирүүнү биздин веб-түйүндүн бир көрүнүктүү жеринде жайгашат

Биздин системага кѳңүл бурганыңызга ыраазычылык билдиребиз!